“301 Redirect” ya da “301 Yönlendirme,” bir web sayfasının URL’sinin kalıcı olarak değiştiğini belirtmek için kullanılan bir HTTP durum kodudur. 301, HTTP protokolünün bir parçası olan ve “kalıcı taşınma” anlamına gelen bir durum kodudur. İşte 301 Redirect hakkında daha fazla detay:

Nasıl Çalışır?

 1. HTTP Header: 301 Redirect, web sunucusunun HTTP yanıt başlığında belirtilir. Bu, eski URL’e gelen ziyaretçi veya arama motoru botu yeni URL’ye yönlendirilir.
 2. Yönlendirme: Eski URL’e erişmeye çalışan bir kullanıcı veya bot, otomatik olarak yeni URL’ye yönlendirilir.

Neden Önemli?

 1. SEO Değeri: 301 yönlendirmesi, eski URL’deki SEO değerini ve gücünü yeni URL’ye aktarır.
 2. Kullanıcı Deneyimi: Eski bir sayfa artık aktif değilse veya yerini yeni bir sayfa almışsa, 301 yönlendirme sayesinde kullanıcılar problem yaşamadan doğru sayfaya ulaşabilirler.
 3. Yönetim Kolaylığı: Web sitesi değişiklikleri veya yapısındaki güncellemeler sırasında, eski sayfaların içeriğini yeni sayfalara sorunsuz bir şekilde taşımak için kullanılır.

Optimizasyon Önerileri

 1. Doğru URL Seçimi: Yönlendireceğiniz yeni URL’nin, eski URL ile alakalı olmasına özen gösterin.
 2. Çoklu Yönlendirmelerden Kaçının: Bir URL’den diğerine, oradan bir diğerine gibi çoklu yönlendirmeler yapmaktan kaçının, bu hem SEO hem de performans açısından olumsuz olabilir.
 3. Yönlendirme Zincirini Kısa Tutun: Eğer birkaç sayfa arasında yönlendirme yapacaksanız, bu zincirin olabildiğince kısa olmasına özen gösterin.
 4. Güncellemeleri İzleyin: Yönlendirmeleri düzenli olarak gözden geçirin ve gereksiz ya da hatalı yönlendirmeleri kaldırın.
 5. Yönlendirmeleri Test Edin: Yönlendirmeleri uyguladıktan sonra mutlaka test edin.

301 Redirect, bir web sitesinin sağlığı ve arama motoru sıralaması için önemli bir araçtır. Doğru uygulandığında, site trafiğini ve kullanıcı deneyimini olumlu etkiler.

3xx Yönlendirme Kodları:

HTTP durum kodları, bir web sunucusunun bir HTTP isteğine nasıl yanıt verdiğini gösterir. Yönlendirme ile ilgili bazı diğer HTTP durum kodları ve anlamları şunlardır:

 1. 300 Multiple Choices: İstemcinin birden fazla seçeneği var. İstemci, bu seçenekler arasından birini seçmelidir.
 2. 302 Found: İlgili kaynak geçici olarak başka bir URL’de bulunuyor, ancak ileride tekrar değişebilir.
 3. 303 See Other: GET yöntemi kullanılarak isteği başka bir URL’ye yönlendirmek için kullanılır.
 4. 304 Not Modified: İstemcinin önbelleğindeki kaynak hala geçerli ve güncellenmesine gerek yok.
 5. 305 Use Proxy: İstemci, talep edilen kaynağa yalnızca bir proxy üzerinden erişebilir.
 6. 307 Temporary Redirect: 302 ile benzer, ancak bu durum kodu, yöntemin (GET, POST vb.) değişmemesi gerektiğini belirtir.
 7. 308 Permanent Redirect: 301 ile benzer, ama bu durum kodu, yöntemin (GET, POST vb.) değişmemesi gerektiğini belirtir.

4xx yönlendirme kodları

4xx kodları genellikle “İstemci Hataları” kategorisine girer ve yönlendirme ile doğrudan ilgili değillerdir. Bunlar, istemcinin bir hata yaptığını veya talebin yerine getirilemeyeceğini belirtir. İşte bazı örnekler:

 1. 400 Bad Request: İstemcinin gönderdiği istek anlaşılmaz veya hatalıdır.
 2. 401 Unauthorized: İstemci yetkilendirilmemiştir ve kaynağa erişimi yoktur.
 3. 402 Payment Required: Ödeme gereklidir, genellikle gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır.
 4. 403 Forbidden: İstemcinin yetkilendirilmesi olabilir, fakat yine de kaynağa erişimi yoktur.
 5. 404 Not Found: İstenen kaynak sunucuda bulunamamıştır.
 6. 405 Method Not Allowed: İstemcinin kullandığı HTTP yöntemi (GET, POST, PUT, DELETE, vs.) bu kaynak için izin verilmeyen bir yöntemdir.
 7. 406 Not Acceptable: Sunucu, istemcinin “Accept” başlığına göre uygun bir yanıt üretemez.
 8. 407 Proxy Authentication Required: İstemcinin, bir proxy sunucu üzerinden yetkilendirilmesi gerekmektedir.
 9. 408 Request Timeout: İstemci tarafından gönderilen istek zaman aşımına uğramıştır.
 10. 409 Conflict: İstek, sunucunun mevcut durumu ile çakışmaktadır.
 11. 410 Gone: İstenen kaynak artık mevcut değil ve yenisinin olup olmayacağı belirsizdir.
 12. 411 Length Required: Sunucu, isteğin “Content-Length” başlığı olmadan işlemeyeceğini belirtir.
 13. 412 Precondition Failed: İstemci tarafından belirlenen önkoşullar sunucu tarafından karşılanmamıştır.
 14. 413 Payload Too Large: İstek gövdesi sunucu tarafından işlenemeyecek kadar büyüktür.
 15. 414 URI Too Long: İstek URL’si sunucu tarafından işlenemeyecek kadar uzundur.
 16. 415 Unsupported Media Type: İstek gövdesinin medya türü sunucu tarafından desteklenmiyor.
 17. 416 Range Not Satisfiable: İstemcinin istediği veri aralığı sunucu tarafından karşılanamaz.
 18. 417 Expectation Failed: Sunucu, “Expect” başlığından kaynaklanan beklentiyi karşılayamaz.
 19. 428 Precondition Required: Sunucu, işlem yapabilmek için önkoşul gerektirdiğini belirtir.
 20. 429 Too Many Requests: İstemci, izin verilen limitin üzerinde istekte bulunmuştur.
 21. 431 Request Header Fields Too Large: İstekte belirtilen başlık alanları çok büyüktür.

4xx hataları genellikle istemci kaynaklıdır ve genellikle istemcinin hatalı ya da yanlış bir şey yaptığını gösterir. Bu hataların çoğu, kullanıcı deneyimini ve SEO’yu olumsuz etkileyebilecek sorunlardır, bu yüzden web sitesi sahipleri ve geliştiricilerin bu kodları dikkatli bir şekilde yönetmeleri önemlidir.

5xx yönlendirme kodları

5xx HTTP durum kodları, “Sunucu Hataları” kategorisine aittir ve genellikle sunucu tarafında bir problem olduğunu gösterir. Yönlendirme ile doğrudan ilgili değillerdir, fakat sunucu tarafında bir şeylerin yanlış gittiğini belirtirler. İşte bu kodların birkaç örneği:

 1. 500 Internal Server Error: Genel bir sunucu hatası ve belirli bir sebebi yoktur. Bu, sunucunun beklenmedik bir durumla karşılaştığını gösterir.
 2. 501 Not Implemented: Sunucu, istemcinin talep ettiği özelliği desteklememektedir.
 3. 502 Bad Gateway: Bir ağ geçidi veya proxy sunucu, yukarı akış sunucudan geçersiz bir yanıt aldı.
 4. 503 Service Unavailable: Sunucu şu anda istekleri işlemeye uygun değildir, genellikle bakım veya aşırı yüklenme sebebiyle olur.
 5. 504 Gateway Timeout: Bir ağ geçidi veya proxy sunucu, yukarı akış sunucudan zamanında bir yanıt alamadı.
 6. 505 HTTP Version Not Supported: Sunucu, istemcinin kullandığı HTTP protokol versiyonunu desteklemiyor.
 7. 506 Variant Also Negotiates: Sunucu, içerik müzakeresi için yapılandırılmış olmasına rağmen uygun bir temsilci belirleyemiyor.
 8. 507 Insufficient Storage: Sunucu, isteği tamamlamak için yeterli depolama alanına sahip değildir.
 9. 508 Loop Detected: Sunucu, isteği işlerken sonsuz bir döngü tespit etti.
 10. 510 Not Extended: Sunucu, isteği yerine getirmek için ek bilgiler gerektirir.
 11. 511 Network Authentication Required: İstemcinin ağı erişmek için kimlik doğrulaması yapması gerekmektedir.

5xx hataları, genellikle sunucu sorunlarına işaret ettiği için, web sitesi sahipleri ve sunucu yöneticileri tarafından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu tür hatalar, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceği gibi, sürekli olması durumunda SEO’yu da olumsuz etkileyebilir.